Grön teknik

Sydväst EL AB

Få skattereduktion för installation av grön teknik

Grönt Teknik (Grönt Rotavdrag)

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare).
Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

Installation av nätanslutet solcellssystem

Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden.

Kontakta Sydväst EL AB

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss eller få ett icke-bindande erbjudande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp -Vi klarar det mesta!

ROT-Avdrag

Få skattereduktion för utförda tjänster på din bostadsrätt

Ni är välkomna att kontakta oss på Sydväst EL AB om ni undrar någonting