ROT-avdrag

Sydväst EL AB

Få skattereduktion för utförda tjänster på din bostadsrätt

ROT-avdrag

Ägare till småhus och bostadsrätter har rätt att göra ett rot-skatteavdrag för utförda tjänster av el- och teleteknikföretag

Vad är ett rot-avdrag?

Ett rot-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.​

​Vad innebär rot-avdraget?

Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt kan få en skattereduktion med 30 procent för underlaget av arbetskostnad, dock med max 50 000 kr per år och individ. Underlaget kommer dock att omfatta såväl rot-arbeten som nuvarande rut-arbeten. Underlaget för skattereduktion för rot-arbeten utgörs av arbetskostnaden.

Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja sin del av avdraget.

Kontakta Sydväst EL AB

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss eller få ett icke-bindande erbjudande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp -Vi klarar det mesta!

Miljö & Kvalitet

Vi skapar säkra och effektiva eltekniska anläggningar

Ni är välkomna att kontakta oss på Sydväst EL AB om ni undrar någonting