IN Elkontroll

Sydväst EL AB

Statuskontroll med syfte att söka efter fel och brister.

IN Elkontroll

Sydväst EL kan erbjuda tjänsten IN Elkontroll -Serviceavtal för elanläggningar. Genom att teckna ett avtal med oss underhåller du som fastighetsägare din elanläggning på bästa sätt.

Elanläggningar åldras precis som allt annat i en fastighet. Ju fler år som går, desto större risk är det att något händer med din elanläggning som kan leda till allvarliga skador eller driftavbrott som kan påverka produktionen.

Det är du som fastighetsägare eller styrelseledamot i en BRF som är anläggningsansvarig och som har ansvaret att kontinuerligt se till att elanläggningen är säker och att till exempel inga elolyckor sker. Dessutom ställer den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:3 nya, tvingande krav på innehavaren att upprätta rutiner för hur de ska sköta sin elanläggning.

IN Elkontroll kan hantera dessa nya regler.

Så går det till

Arbetet börjar med en Statuskontroll med syfte att söka efter fel och brister.
Sedan sker Periodisk kontroll med intervaller enligt avtalet för att systematiskt granska elanläggningen.
Den Fortlöpande kontrollen utförs för att kontinuerligt bevaka skador och kan utföras av den egna personalen.

För mer information, tryck här.

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi kan hjälpa er!

Kontakta Sydväst EL AB

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss eller få ett icke-bindande erbjudande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp -Vi klarar det mesta!

Grön teknik

Få skattereduktion för instalaltion av grön teknik

Ni är välkomna att kontakta oss på Sydväst EL AB om ni undrar någonting