Miljö & kvalitet

Sydväst EL AB

Sydväst EL AB skapar säkra och effektiva eltekniska anläggningar

Miljö & kvalitet

SYDVÄST EL AB, skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.​

Genom en aktiv ledning, skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och fritid.

Som medlem i Installatörsföretagen kommer vi att delta i branschens gemensamma arbete i miljöfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller.

Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

​Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. ​​

Kvalitetspolicy​

SYDVÄST EL AB ska som medlem i Installatörsföretagen delta i branschens gemensamma arbete i miljö- och kvalitetsfrågor och ta del av de kunskaper och rekommendationer som organisationen tillhandahåller.

Som kvalitetssystem använder vi därför IN Ledningssystem.

Kontakta Sydväst EL AB

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss eller få ett icke-bindande erbjudande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp -Vi klarar det mesta!

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med Sydväst EL AB?

Ni är välkomna att kontakta oss på Sydväst EL AB om ni undrar någonting